Arees d'actuació

ÀREES D'ACTUACIÓ

El Dret Públic s'encarrega de regular les relacions jurídiques entre, particulars o entitats privades amb l'administració pública. Sancions administratives, gestió i convenis urbanístics, expropiacions …

balances

DRET PÚBLIC

  • Assessorament i defensa en tota mena de recursos en fase administrativa, i davant els Tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  • Assessorament integral en expedients d'expropiació forçosa, valoració de tots els drets indemnitzables i defensa davant les institucions públiques, i davant els Tribunals de Justícia.

  • Intervenció en la redacció d'instruments de planejament i de gestió urbanística, projectes de reparcel·lació.

  • Constitució, tramitació i gestió de Juntes de Compensació.

  • Impugnació d'instruments de planejament i gestió urbanística en via administrativa i davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

  • Negociació, redacció i tramitació de convenis urbanístics.
  • Dret administratiu en general, amb assessorament tant a Administracions Públiques com a particulars, en matèria de llicències d'obres, ambientals, de parcel·lació, etc.; contractació pública; llei de costes i aigües; dret mediambiental.
  • Defensa en procediments sancionadors administratius de qualsevol índole, inclosos expedients de disciplina urbanística.
  • Intervenció en expedients administratius de ruïna.
  • Assistència jurídica en temes de responsabilitat patrimonial de l'administració pública, en totes les seves fases.

CONTACTE

|| || || Si desitja qualsevol mena d'assessorament legal, tant si és persona física com a societat o empresa, o si precisa major informació sobre els nostres serveis, contacti amb nosaltres.

USO DE COOKIES
Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l´experiència de l´usuari. Si continua navegant està consentint i acceptant l´ús de les cookies i de la nostra política de cookies, cliquo l´enllaç per a més informació.

ACCEPTO